Kako izpolnim vlogo za pridobitev vavčerja

Da bo oddaja prijave za pridobitev vavčerjev enostavnejša, smo za vas pripravili spodnja navodila.

Vavčer za digitalni marketing

POSTOPEK PRIDOBITVE VAVČERJA ZA DIGITALNI MARKETING

 1. Prijavitelj iz Kataloga strokovnjakov DIH Slovenije izbere zunanjega izvajalca in se dogovori o možnosti izvedbe.
 2. Prijavitelj na strani ePortala SPS pripravi in odda vlogo na javni poziv (navodila spodaj.)
 3. Prijavitelj v roku 15 delovnih dni od oddaje vloge prejme obvestilo o odločitvi o dodelitvi sredstev.
 4. Če je odločitev pozitivna, mora prijavitelj digitalno podpisati pogodbo in jo v roku 8 dni vrniti Slovenskemu podjetniškemu skladu.
 5. Po zaključku vseh izvedenih aktivnosti mora upravičenec na portalu DIH Slovenije oddati zahtevek za izdajo Mnenja DIH Slovenije s spletno povezavo (link) do delujoče spletne strani/mobilne aplikacije/spletne trgovine/rezervacijske platforme in poročilom o testiranju, ki vam ga pripravimo mi.
 6. Prejeto pozitivno Mnenje DIH Slovenije mora prijavitelj skupaj z ostalimi obveznimi prilogami k zahtevku v največ 6 mesecih (od dneva podpisa pogodbe) oddati prek ePortala SPS.
 • Dokumentacijo na DIH Slovenije posreduje prijavitelj in ne zunanji izvajalec.
 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE

1.Najprej opravite registracijo na portalu SPS, kjer tudi oddaje prijavo. https://eportal.podjetniskisklad.si/prijava 

POTEK PRIJAVE

MATIČNA ŠTEVILKA: Navedete 10-mestno matično, kot je navedena v poslovnem registru. 

ELEKTRONSKI NASLOV PRIJAVITELJA: Navedete kontaktno osebo za komunikacijo s Slovenskim podjetniškim skladom v povezavi s tem javnim pozivom.

NAZIV BANKE, PRI KATERI JE ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN: Vpišete svojo banko, pri kateri ima odprt transakcijski račun, na katerega mu bo lahko Slovenski podjetniški sklad, po odobritvi zahtevka, nakazal subvencijo.

PRIMERTNOST PODJETJA: Navedete lastnika podjetja in njegove deleže.
VELIKOST MSP: Utrezno označite velikost podjetja, upoštevajoč Prilogo I Uredbe 651/2014/EU.
Velika podjetja niso upravičena do sofinanciranja po tem javnem pozivu. Vpisati mora število zaposlenih za tri predhodna leta, čisti prihodek od prodaje in bilančno vsoto. V primeru partnerskih in povezanih podjetij se določi tudi njihove deleže, število zaposlenih v treh predhodnih letih, čisti prihodek od prodaje in bilančno vsoto. Družbo je potrebno kategorizirati v mikro, malo ali srednje veliko podjetje.

ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN ODDAJE TE VLOGE: Vpišete število zaposlenih na dan oddaje vloge. Na ta dan morate imeti vsaj 1 zaposlenega. Za potrebe tega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje).

PREDSTAVITEV PROJEKTA:

 • Razlogi za odločitev za aktivnosti digitalnega marketinga. Utemeljite, zakaj ste odločil za aktivnosti digitalnega marketinga.
 • Aktivnosti digitalnega marketinga (ustrezno izberite, eno ali več aktivnosti): Prijavite lahko eno ali več aktivnosti do višine maksimalnega zneska subvencije skladno z točko II.1.
 • Domena: Vpišite domeno za spletno stran/spletno trgovino. Vpisati morate svojo domeno, ne domeno zunanjega izvajalca.
 • Vpliv uvedbe digitalnega marketinga (nove spletne strani/mobilne aplikacije/spletne trgovine/rezervacijske platforme) na povečanje konkurenčnosti podjetja: Na kratko pojasnite na kakšen način bo uvedba digitalnega marketinga (nove spletne strani/mobilneaplikacije/spletne trgovine/rezervacijske platforme) pripomogla k povečanju konkurenčnosti podjetja.

IZBOR ZUNANJEGA IZVAJALCA ZA DIGITALNI MARKETING:

Navedba izbranega zunanjega izvajalca: Navedete izbranega zunanjega izvajalca iz kataloga strokovnjakov za vsako aktivnost, ki jo prijavlja.

FINANČNI NAČRT PROJEKTA

 • Vrednost upravičenih stroškov (v EUR): Navedete vrednost upravičenih stroškov.
  Na primer: strošek zunanjega izvajalca za digitalni marketing.
 • Vrednost neupravičenih stroškov (v EUR):
  Navedete vrednost neupravičenih stroškov. Na primer znesek DDV. 

  Na primer: Če skupni upravičeni stroški znašajo 4.000 EUR brez DDV, znaša vrednost sofinanciranja/subvencije 2.400 EUR, razlika v višini 1.600 EUR pa predstavlja znesek lastnih virov (znesek, ki ga boste morali kriti sam). Kot prijavitelj navedete vrednost neupravičenih stroškov. Na primer znesek DDV.

 

 

Kako ustvariti uspešno marketinško kampanjo na TikToku?

Kako ustvariti uspešno marketinško kampanjo na TikToku?

TikToka se dandanes ne da več podcenjevati. Povrhu vsega je aplikacija s svojo močjo močno vplivala na zvok in kulturo v sodobnem svetu, zato so številna velika podjetja že prepoznala potencial za povečan dobiček tudi preko marketinga na TikToku. Kljub temu, da se na prvo žogo omenjena aplikacija morda ne zdi primerna čisto za vsako […]

Izdelava ali prenova spletne strani

Prehod na GA4

Zagotovo ste že slišali, da s 1. julijem 2023 Google Analytics prehaja na novi GA4. Google bo takrat tudi uradno odklopil Universal Analytics, vseprisotno platformo za zbiranje podatkov, ki je dominirala na področju analitike spletnih strani vse od leta 2014.