Domov > Spletna analitika

Spletna analitika

Spletna analitika je proces merjenja, zbiranja, analiziranja in pripravljanja podatkov s spleta z namenom razumevanja obnašanja uporabnikov, optimizacije spletnih strani ter izkoriščanja spletnih oglaševalskih kampanj v največji možni meri.

Dve kategoriji spletne analitike

Z uporabo spletne analitike merimo obiske na določeni spletni strani in tako vidimo, kaj uporabnike zanima in kaj ne. S tako pridobljenimi znanji in vpogledi lahko določeno spletno stran izboljšamo in naredimo uporabnikom (in konverzijam) bolj prijazno.

Dve kategoriji spletne analitike

1. Off-site spletna analitika se ukvarja predvsem z merjenjem obnašanja potencialnih kupcev, s prepoznavnostjo vašega podjetja na internetu ter povezavami do vaše spletne strani.

2. On-site spletna analitika meri obnašanje uporabnikov, ko so ti že na vaši spletni strani. Vidimo lahko, kaj so uporabniki delali na strani in koliko časa so se zadržali na njej. S temi podatki lahko izboljšamo spletno stran ali določeno kampanjo.

Zavedati se moramo, da nobena spletna stran ali oglaševalska kampanja ni tako dobra, da je ne bi mogli še izboljšati. In spletna analitika nudi osnovna orodja za analizo stanja in določitev smeri popravkov.

Osnovno analitično orodje, ki ga uporabljamo, je Google Analytics, uporabljamo pa tudi druga, na primer MOZ in Clicktale. S pomočjo teh orodij opravimo natančno analizo obiska na vaši spletni strani in postavimo nadaljnjo strategijo.

Google analitika

Pet temeljnih stebrov spletne analitike

1 Določitev ciljev

To je najbolj pomemben korak pri izvajanju analitike. Če ne vemo, kakšni so naši cilji, tudi ne bomo vedeli, ali smo jih dosegli.


2 Ključni dejavniki uspešnosti (KPI)

To so indikatorji, ki nam pomagajo meriti napredek na poti do našega cilja. Z merjenjem teh indikatorjev dobimo podrobnejši vpogled v delovanje določene kampanje ali spletne strani.

Poznamo več vrst KPI:

 • vračilo na investicijo (ROI),
 • dodatne prodaje,
 • družbene interakcije,
 • viri prometa,
 • cena oglaševanja na pridobljen kontakt/prodajo,
 • meritve konverzij,
 • vizualizacija nakupnega kanala,
 • položaj posameznih ključnih besed na iskalnikih.

V vsakem primeru ne uporabimo vseh indikatorjev hkrati, ampak določimo tiste, ki so za posamezno podjetje oziroma trženjsko akcijo najbolj bistvene.


3 Zbiranje podatkov

Pri zbiranju podatkov moramo paziti, da zbiramo prave in točne podatke, pa tudi, da zberemo vse, ki jih potrebujemo. Zbiranje napačnih podatkov in/ali izbor nezadostne količine lahko vodi do napačne razlage in posledično do napačne postavitve strategije.


4 Analiza podatkov

Ko imamo podatke zbrane in jih želimo analizirati, moramo paziti na več stvari:

 • nobena spletna stran se ne more primerjati z drugo spletno stranjo,
 • »bounce rate« (odbojna stopnja, ki predstavlja odstotek uporabnikov, ki stran obišče, a jo zapusti še preden si ogleda katero od podstrani) meri kakovost uporabnikov, ki prihajajo na spletno stran,
 • uporabljene ključne besede tistih uporabnikov, ki so na spletni strani, povedo veliko o tem, zakaj obiskujejo določeno stran,
 • iskalnik na določenem spletnem mestu nam pove, kaj točno uporabniki iščejo na tem spletnem mestu.

Analiziranje podatkov nam pomaga izboljšati določeno spletno stran, saj vemo, kaj uporabniki želijo in iščejo, pomaga nam odkriti napake in narediti stran uporabnikom bolj prijazno.


5 Testiranje in izvajanje alternativ

Po opravljeni analizi postavimo hipotezo o tem, kateri popravki bodo prinesli izboljšanje stanja. Pred samo izvedbo popravkov moramo hipotezo preizkusiti, saj se določena stvar nam zdi v redu, za uporabnika pa dejansko ni. Po stopnji preizkušanja oz. preverjanja hipoteze začnemo izvajanje.

spletna-analitika-a-b-test

Pri analitiki se moramo zavedati, da je to krožni proces, ki se pravzaprav nikoli ne konča. Ko popravimo in izboljšamo določeno spletno stran, moramo ponovno začeti analizo.

stebri-analitike