Spletna stran Regreen Project

Regreen project - Desktop

REGREEN je evropski projekt, ki je osredotočen na orodja za ustvarjanje naravovarstvenih rešitev v mestnih okoljih. V projekt je vključenih 20 partnerjev iz vsega sveta, med katerimi najdemo 7 univerz in 4 raziskovalne inštitute, in več mest iz Kitajske in Evrope.

Ključne lastnosti

Urban Living Labs oz. študije primerov

Gre za predstavitev šestih mestih, ki so centralni deli projekta. Vsako izmed mest ima na pregleden način predstavljene ključne statistične podatke, čemur sledita tekstovna predstavitev in okoljski izzivi, s katerimi se spopadajo. V naslednjih elementih so predstavljene naravovarstvene rešitve za izboljšanje stanja.

Rezultati