Spletna stran Regreen Project

Naročnik: European Commission
Spletna stran Regreen Project
Regreen project - Desktop

regreen-project.eu

REGREEN je evropski projekt, ki je osredotočen na orodja za ustvarjanje naravovarstvenih rešitev v mestnih okoljih. V projekt je vključenih 20 partnerjev iz vsega sveta, med katerimi najdemo 7 univerz in 4 raziskovalne inštitute, in več mest iz Kitajske in Evrope.

Spletna stran Regreen Project

Preobrazba

  • Risanje žičnatega modela
  • Oblikovanje spletne strani
  • Animirani elementi: ikone, animacije
  • Poročila, dogodki, naročanje na novice
  • Programiranje spletne strani
  • Študije primera
Izziv

Kako smo očedili stran?

  • Študije primera: Gre za predstavitev šestih mest, ki so centralni deli projekta. Vsako izmed mest ima na pregleden način predstavljene ključne statistične podatke, čemur sledita tekstovna predstavitev in okoljski izzivi, s katerimi se spopadajo. V naslednjih elementih so predstavljene naravovarstvene rešitve za izboljšanje stanja.

Ekipa

Podpora
Medved Nika
Vodja projekta
Oblikovanje
Sova Dea
Oblikovanje
Razvoj
Jazbec Gašper
Razvoj