Celostna grafična podoba – CGP

Identiteto podjetja sestavljajo grafična podoba podjetja (vizualna identiteta), komunikacijska (katere podskupini sta vedenje in filozofija) in kulturna identiteta (vrednote, etična načela). Tako kot stil osebe določajo oblačila, čevlji, frizura, ličenje itd., enako velja za podjetja. Videz podjetja določajo logotip, barvna shema podjetja, tipografija, slogan, spletna stran, oglasni material, oblačila zaposlenih itd., torej vsi elementi, ki jih ima znamka navznoter in navzven.

Celostna grafična podoba

Namen oblikovanja celostne grafične podobe podjetja

Z določenim stilom oseba izraža svoja stališča, vrednote in namere. Tako so tudi pri grafični podobi podjetja osnova vrednote in kultura podjetja, pozicioniranje, ciljna skupina ter strategija in filozofija podjetja.

Oblikovanje celotne grafične podobe pomeni udejanjanje identitete podjetja z vizualno enotnim videzom ter enotno zasnovo vseh izdelkov podjetja. Vizualni videz sestavljajo komunikacijsko, grafično in industrijsko oblikovanje, arhitektura (arhitekturni slog stavbe podjetja, izbrani materiali) in oglaševanje. Zasnova komunikacijskih sredstev pomaga podjetju do jasnega tržnega položaja. Pravilna samoprezentacija izžareva kompetentnost, individualnost in vsestranskost.

Dobro premišljena grafična podoba ne predstavlja le zanimivo in enovito podobo podjetja, pač pa poskrbi, da s komunikacijo doseže ciljne skupine. Sledi načrtovano stopnjevanje prepoznavnosti podjetja, ki poskrbi, da je redno oglaševanje učinkovitejše in prinaša boljše rezultate.

Dobro premišljena grafična podoba ne prinaša le prednosti navzven, pač pa vzpodbuja pozitivno zaznavanje in lojalnost zaposlenih. Še posebej, če so vrednote in kultura podjetja optimalno predstavljene, te komunicirajo podzavestno z zaposlenimi in vzpodbujajo občutek pripadnosti ter identifikacije z vizijo in vrednotami podjetja. Za posredovanje želenih vrednot se lahko uporabljajo različni promocijski materiali kot so skodelice, pisala, kape, majice ipd. Tudi oblikovanje pisarn in delovnih prostorov ni nepomembno. To je sicer specifično področje (Employer Branding), a so jasne vezi med grafično podobo podjetja in različnimi strategijami blagovne znamke, pa naj se gre za interno ali eksterno podobo.

Grafična podoba podjetja je njen obraz

V velikem bazenu konkurenčnih podjetij je dobro izstopati! Z jasno strukturiranim profilom, ki je takoj povezan s podjetjem, boste pridobili pozornost, kupce, projekte, naročila, partnerje itd. Najpomembnejša je enotna predstavitev vseh komunikacijskih sredstev podjetja (logotip, spletna stran, vizitke, brošure, pisalne potrebščine…). Pri vseh je treba upoštevati oblikovne značilnosti (tipografija, barva …), ki morajo ustrezati konceptu podjetja.

Logotip

Logotip je prepoznavni znak in simbol za asociacijo na podjetje ter osrednji del identitete blagovne znamke. Visoko kakovosten in dobro premišljen logotip posreduje različne pomembne informacije o podjetju: panogo, v kateri deluje podjetje (npr. slika vezja predstavlja programsko industrijo), storitev, ki jo ponuja, ciljno skupino, vrednost blagovne znamke (npr. elegantna pisava predstavlja ekskluzivnost) itd.

Poznamo tri različne vrste logotipov:
besedna oznaka: napis podjetja je napisan z določeno vrsto oz. stilom pisave, npr. FedEx, Canon; ta vrsta logotipov ima podkategorijo, kjer je uporabljena pisava, a namesto teksta je uporabljena okrajšava oz. inicialke, npr. HBO, GG za Gucci

 • Besedna oznaka: napis podjetja je napisan z določeno vrsto oz. stilom pisave, npr. FedEx, Canon; ta vrsta logotipov ima podkategorijo, kjer je uporabljena pisava, a namesto teksta je uporabljena okrajšava oz. inicialke, npr. HBO, GG za Gucci
 • Besedna/slikovna oznaka: najbolj priljubljena vrsta, ki je sestavljena iz piktograma ali simbola in besednega dela. Dela sta združena v določeni formuli, lahko pa sta uporabljena tudi posamezno, npr. Spotify, Spar, WWF, Apple
 • Kombinirani logotipi: simbol in besedna oznaka tvorita enoto, ki funkcionirata le skupaj, npr. Amazon, Burgerking. Priljubljena pa je tudi podkategorija emblem, kjer so pisni in slikovni elementi združeni v eno obliko, npr. Starbucks, Porsche.

Tipografija

Tipografija je oblikovanje in uporaba pisave kot sredstva komunikacije. Vrsta izbrane pisave mora biti v harmoniji s podjetjem in podpirati sporočilo logotipa. Izbira stilov pisave je velika, a ni vsak primeren za vsako podjetje. Pogosta je uporaba določenega stila pisave po panogah. Priporočljivo je tudi temu slediti, kljub temu pa je potrebno dodati, da v kolikor ima podjetje posebno ciljno skupino ali nišni produkt, lahko prav z netipičnim stilom pisave za panogo vzbudi pozornost pri uporabnikih.

Nadgradljivost in razširjanje

Logotip izdelan v vektorskem formatu omogoča njegovo nadgradljivost in razširjanje. Kvaliteta, učinek ali čitljivost se pri pomanjševanju in večanju logotipa ne sme izgubiti, ta je namreč najpomembnejši del grafične podobe podjetja in se zato nahaja na vizitkah, pisemskem papirju, plakatih, spletnih straneh ipd. Za zagotavljanje širšega spektra uporabe, naj bo logotip izdelan vedno tudi v črno-beli verziji (npr. za štampiljko).

Osebnostna nota

Seveda se za vsak logotip ne kreira novega stila pisave, priporočljivo pa je, da se način pisave v logotipu vsaj v majhnem detajlu razlikuje od osnovne oblike. Lahko je to le razmak med posameznimi znaki, majhen oblikovalski detajl v napisu ali nevsiljiva korektura oblike. S »piljenjem« detajlov bo logotip dobil prepoznavno moč in profesionalen izgled.

Barva

Barva je moč, ki vpliva na čustva in vedenje ljudi. Psihologija barv natančno določa katere emocije in kakšno obnašanje izzovemo z določeno barvo. Tako predstavlja:

 • rdeča: strast, razburljivost, mladost, modernost
 • oranžna: osvežitev, razigranost, izstopanje
 • rumena: odprtost, sončnost, prijaznost, vedrino
 • zelena: (vsestranska barva) naravnost, svežino, preudarnost
 • modra: resnost, zanesljivost, samozavest
 • črna: eleganco, plemenitost, razkošje
 • rjava: moškost, resnost, naravnost
 • siva: klasiko, resnost, zrelost
 • vijolična: razkošje, inovativnost, ženskost, razumnost
 • roza: sodobnost, mladost
 • bela (ker pomeni odsotnost barve, jo je potrebno vedno kombinirati z drugo barvo kot ozadje), mladost in varčnost

Reagiranje kupcev na barve in barvne kombinacije je odvisno od:

 • Estetike Estetika pomeni, da se nekatere barvne kombinacije med seboj dobro uskladijo, spet druge ustvarjajo napetosti. Ta napetost lahko pritegne pozornost ali jo odvrača. Preučevanje je pokazalo, da kupci brezizrazne in podobne barvne kombinacije ne zaznajo, kaotične in odbijajoče barvne kombinacije pa jih preobremenjujejo.
 • Naučene kulturne asociacije Ljudje določene barve povezujemo z določenimi čustvi. Tako nevestina bela barva ob poroki pomeni čistost in nedolžnost, črna pa žalovanje. A tako je le v naši kulturi. Bela barva v nekaterih vzhodnih kulturah simbolizira smrt, večbarvni sariji indijskih nevest so močnih barv, barva žalovanje v južni Afriki pa je rdeča. Simboličen pomen barv je še posebej pomemben, če se bo blagovna znamka pojavljala mednarodno.
 • Evolucijskega programiranja Niso pa vse asociacije naučene in odvisne od kulture. Preučevanja predvidevajo, da so nekatere naše barvne asociacije rezultat evolucije. Tako naj bi naša podzavest rjavo barvo dojemala kot nekaj kar razpada (asociacija na gnilo sadje in zelenjavo), rdečo pa kot svarilno, saj pomeni močna strastna čustva.

Barva kot element grafične podobe

Barva podjetja, je barva s katero se podjetje predstavlja v javnosti in znotraj podjetja. Izbrana barva označuje podjetje, uporablja se v logotipu, podjetniških zgradbah, embalaži izdelkov, oblačilih zaposlenih, barvi avtomobilov itd.

Izbira barve pomeni kakšno sporočilo posreduje podjetje svoji ciljni skupini (npr. v zdravstveni panogi zelena pomeni osvežitev in regeneracijo, bela pa klinično čisto).

Barvna shema logotipa. Na podlagi izbranih glavnih značilnosti blagovne znamke se določi identiteta blagovne znamke in s tem barve, ki pomagajo predajati sporočilo. Kupci namreč izbirajo izdelke zavestno in podzavestno glede na osebno identiteto.

Število izbranih barv v logotipu: pri izbiri števila barv ne velja omejenost le na eno ali dve barvi. Več barv v logotipu bo poudarilo raznolikost ponudbe, dober primer je logotip podjetja eBay.

Izbira le dveh ali največ treh barv logotipa pa poudari edinstvenost, kjer že logotip nagovarja ciljno skupino (primer Aare pivo: rjava barva, ki ni le barva piva pač pa tudi moška barva nastopa v kombinaciji z zrelo modro besedno barvo).

Pred odločitvijo za barvo je priporočljivo eksperimentiranje (logotip v različnih barvah naj pogledajo različni ljudje in naj povedo mnenje). Za izstopanje iz množice konkurentov je včasih dobrodošla popolnoma nasprotna izbira barvne palete od predvidljive.

Slogan

Slogan ne le opisuje in sporoča bistvo blagovne znamke, pač pa vzbuja občutke, rekli bi lahko, da oživi osebnost blagovne znamke. Logotip s sloganom kupca še bolj poveže z blagovno znamko in poveča njeno prepoznavnost. Slogan naj bo kratka ubesedena verzija poslanstva podjetja. Poslanstvo v obliki zastavljene vizije velja kot notranje vodilo usmerjanja podjetja pri trženju in identiteti blagovne znamke. S sloganom se torej na kratko zajeto poslanstvo podjetja predstavi svetu. Dober primer je Nike-jev slogan, ki ne izda, da je govora o športni blagovni znamki. Kljub temu »Just do it« vzbuja motivacijo, inspirira k doseganju ciljev in s tem odpira še eno možno pot vzpostavitve vezi med blagovno znamko in kupci.
Vsi logotipi pa ob sebi ne potrebujejo slogana.

Logotip s sloganom

Logotip s sloganom je smiseln:

 • Pri majhnih blagovnih znamkah z omejenim proračunom za marketinške kampanje (slogan pomaga predstaviti poslanstvo podjetja, tako da je kupcem bolj razumljivo s čim se ukvarjajo).
 • V panogi z zelo močno konkurenco (slogan pomaga, da se podjetje razlikuje od konkurentov. Tako so se npr. na močno konkurenčnem trgu IT panoge kreativni in iznajdljivi kupci našli v Apple-ovem sloganu »Think different«).
 • Pri ustvarjanju nove blagovne znamke (s preprostim in razumljivim sloganom si potencialni kupci jasno predstavljajo ponudbo).
 • Rebranding-u: slogan bo pomagal obstoječim in novim kupcem razumeti novo vizijo podjetja.
 • Pri abstraktnem ali minimalističnem logotipu: različica logotipa s sloganom jasno in preprosto razloži blagovno znamko.

Oblikovanje logotipa

Oblikovanje logotipa s sloganom je:

 • Natančno poznavanje osebnosti in identitete blagovne znamke določi slog oblikovanja (na primer podjetje, ki poudarja tradicijo in domačnost ima drugačen slog kot moderna športna blagovna znamka z motivirajočimi besedami).
 • Velikost in pozicija; še tako dober slogan ne sme zasenčiti imena blagovne znamke in logotipa. Biti mora manjši, hkrati pa jasno čitljiv. Za vizualno dovršeno sliko je najprimernejša hierarhija tipografije (oko mora najprej zaznati logotip in nato slogan). Največkrat se ime blagovne znamke pojavlja nad logotipom, pod njim pa slogan. Za edinstven dizajn pa se lahko slogan namesti tudi na drugo pozicijo, možna je tudi različica, da je del slogana zgoraj, drugi del spodaj. Oblikovanje vizualne podobe blagovne znamke naj zajema logotip z in brez slogana. Poenostavljena različica logotipa brez slogana bo ob uporabi digitalnih marketinških kanalov, kjer se kot slika profila uporabljajo izredno majhni logotipi omogočala enako prijetno uporabniško izkušnjo.

Spletna stran

Lastna spletna stran podjetja dandanes ni več privilegij velikih podjetij ali računalniških strokovnjakov, pač pa jo rabijo v bistvu vsa v prihodnost zazrta podjetja. Pri prodaji izdelkov in storitev je izrednega pomena, da se spletna stran znajde visoko v iskalnikih. Ker se vsak dan pojavi veliko število novih spletnih strani, med njimi tudi konkurenčnih, je za uspešno spletno stran, ki pritegne želeno pozornost potrebna dobra osnova:

 • Vsebina, kamor spada besedilo, grafika in videoposnetki naj bo kakovostna. Vsebina naj bo ustrezna in razumljiva, vsebuje naj ustrezne ključne besede in povezave do nadaljnjih informacij.
 • Edinstvenost omogoči izstopanje iz množice. Z unikatnimi, a ustreznimi, besedili ter uporabo posebnih funkcij ali bloga podjetja postane spletna stran bolj zanimiva od konkurenčne.
 • Profesionalno oblikovan dizajn je pomemben v kontekstu, da je vedno in povsod pomemben prvi vtis. Spletna stran naj ima profesionalen videz, saj bo potem tako dojeto tudi podjetje.
 • Odziven dizajn zagotavlja, da se je vsebina spletne strani sposobna samodejno prilagoditi na različne velikosti zaslona uporabljene naprave (tablica, pametni telefon). S tem bodo imeli vsi uporabniki optimalen dostop do spletnih strani in njenih vsebin.
 • Hitro nalaganje spletne strani vzbuja v uporabnikih in potencialnih kupcih pozitivno izkušnjo s podjetjem ter pozitivno vpliva na stopnjo obiskov, hkrati pa je pomemben dejavnik razvrstitve za spletni brskalnik Google.
 • Pregledna vsebina zagotovi, da se uporabniki med številnimi informacijami in vsebino ne izgubijo. Jasno pregledno vsebino je enostavno prebrati in hitro najti informacije.
 • Vračanje uporabnikov na spletne strani, ki jih uporabniki ne vidijo le kot enosmerno komunikacijsko platformo, zagotovijo ponudbe za interakcijo, povezave ali pasice v obliki posebnih promocij, registracije v interni blog itd.
 • Poznavanje uporabnikov, na podlagi analiz, ki jih omogočajo sodobna orodja (kaj uporabnike zanima, koliko časa se na njej zadržijo, kako pogosto se na njo vrnejo, kdaj in s katere naprave uporabniki uporabljajo spletni strani), olajša delo oblikovalcem vsebin, katerih fokus mora biti vedno na ciljni skupini.
 • Varnost na spletni strani: spletna stran ne sme omogočati distribuiranja zlonamerne programske opreme med uporabnike.

Za dobro spletno stran so ključni štirje uravnoteženi vidiki:

 • uporabnost,
 • pozitivna uporabniška izkušnja,
 • privlačen dizajn in
 • ustrezna vsebina z dodano vrednostjo za ciljno skupino.

Da bo spletna stran izpolnjevala nalogo in podjetju pomagala na trgu ni dovolj le dovršen dizajn, spletno stran je potrebno tudi redno vzdrževati, posodabljati in preverjati.

Vizitka

Kljub temu, da živimo v digitalni dobi, je tiskana vizitka v poslovnem svetu še kako pomembna. Vtis, ki ga pusti vizitka mora ustrezati lastniku, kar pomeni, da vizitka ne sme vsebovati neresničnih podatkov in obljub. Pri profesionalnih vizitkah, ne le da morata biti izgled in tisk brezhibna, pomembni so tudi dizajn, vsebina in format.

Dizajn vizitke

Vizitke je možno oblikovati na spletnih straneh in jih poceni natisniti. Da pa bo vizitka naredila dober vtis, naj na podlagi želja in idej, kaj želi podjetje povedati uporabnikom, kaj naj si ob pogledu na vizitko predstavljajo uporabniki, kako predstaviti podjetje, izdelek ali storitev, le to oblikujejo profesionalci. Pravila, ki veljajo pri oblikovanju:

 • Prostor za logotip: Tudi če je logotip vizualni signal podjetja ne sme predstavljati nesorazmerne velikosti v primerjavi z besedilom. Potreben pomen logotipa se zagotovi z izbranim vidnim mestom v primerni velikosti, besedilo pa se od njega namesti z vidno razdaljo, kar hkrati omogoči tudi boljšo čitljivost.
 • Robovi: na vseh štirih straneh: zaradi tiskanja in poznejšega rezanja naj besedilo ne zajema vsega prostora, pač pa se pusti na vseh štirih straneh vsaj 5 milimetrski rob.
 • Največ dve pisavi, ki se med seboj jasno razlikujeta. Pri potrebi po več poudarkih se lahko uporabijo različni slogi pisave: ležeče, krepke ipd. Uporabljena pisava besedila lahko temelji na logotipu in se ujema z njegovim slogom ali pa je njegov močan kontrast.
 • Čitljivost besedila: da je normalno čitljiva mora biti fina pisava v večji velikosti, krepke pisave pa so čitljive tudi če je velikost pisave nekoliko manjša.
 • Barvna besedila: Barvita in svetla besedila so slabše berljiva od črnih. Pri uporabi barv pa le te morajo biti take kot so v logotipu, npr. tako je lahko del besedila obarvan v eni od barv logotipa, s čimer to izstopa.
 • Barvno ozadje: v kolikor ozadje ni belo, naj bo le to enobarvno. Za zagotovitev čitljivosti mora biti v takem primeru besedilo močan kontrast ozadju.
 • Prostor za zapiske: Postavitev mora nuditi dovolj prostora, kamor si prejemnik lahko zapiše opombo. Prejemniku bo po preteku več časa od prejema vizitke, morda opomba ključna za vzpostavitev novega poslovnega stika.

Vsebina vizitke

Pri obsegu besedila velja pravilo »manj je več«, a so nekateri elementi obvezni:

 • logotip in ime podjetja
 • tema podjetja
 • ime in priimek
 • akademski ali strokovni naziv
 • funkcija v podjetju
 • naslov
 • številka stacionarnega telefona
 • številka mobilnega telefona
 • e-poštni naslov
 • spletna stran

Najpomembnejši podatki na vizitki so ime osebe in podjetja, kar mora takoj opaziti gledalčev pogled. S poudarjenim tiskom se v ospredje postavi oseba ali podjetje.

Format vizitke

Nenavaden format lahko sicer za krajši čas pritegne pozornost, zaradi nepraktičnosti pa po navadi take vizitke pristanejo v košu. Največkrat je uporabljena standardna oblika in format kreditnih kartic: 85 X 54 mm.

Tiskovine

Pomemben komunikacijski kanal podjetja so tiskovine, ki morajo biti usklajene s celostno grafično podobo. V podjetju nudimo oblikovanje vseh vrst tiskovin in promocijskega materiala. Mednje sodijo vizitke, dopisni listi, brošure, zloženke, letaki, prospekti, rollupi, plakati, transparenti, zastave in reklamni panoji ter letna poročila, vabila, voščila, koledarji, ovitki, etikete. Poleg oblikovanja bomo poskrbeli za pripravo na tisk in tiskanje.

Vrednost prepoznavnosti je neprecenljiva. Omogoča jo kvalitetna celostna grafična podoba podjetja, ki temelji na kompleksnem načrtovanju in strategiji.